PILATES

W zależności od stanu zdrowia i stopnia sprawności oferujemy:

1. REHA-PILATES
2. PILATES KLASYCZNY

Stopień trudności: niski
Stopień intensywności: średni
Stopień skuteczności: wysoki
Sposób wykonywania: głównie na leżąco
Tempo ćwiczeń: wolne, płynne, nieaerobowe, zsynchronizowane z własnym głębokim oddechem
Czas trwania treningu:
– PILATES KLASYCZNY około 75-90 minut
– REHA-PILATES ok. 60 minut
Strój: dowolny, luźny, nie uciskający żadnych części ciała, niekrępujący ruchów, najlepiej z tkanin naturalnych
Obuwie: ćwiczymy bez obuwia (w skarpetach)
Przeciwwskazania: – bardzo poważne problemy zdrowotne (np. z kręgosłupem),
– ciąża (dla ciężarnych jest inny zestaw ćwiczeń),
– problem z leżeniem płasko na plecach.
Podczas treningów wykorzystujemy małe i duże piłki oraz taśmy elastyczne.