O NAS

Głównymi celami Akademii Zdrowia są:

  • poprawa stanu zdrowia
  • poprawa sprawności, kondycji fizycznej i psychicznej
  • edukacja zdrowotna.

Nasi instruktorzy i nauczyciele mają co najmniej kilkunastoletnie doświadczenie.